top of page
ציוד כיבוי אש.jpg

בלוג

כיבוי אש במטבחים מקצועיים


המטבח הוא במוקד כל מבנה – וגם "מוקד" להתפרצויות אש. קשה להימנע מכך, עם האוויר הרווי באדים שומניים ומכשירי חשמל או גז...

על כן זהו אחד המקומות בהם התקנים מחמירים.

בעת התפרצות אש במטבח המערכת מתיזה מהמנדפים נוזל מיוחד שחונק את הלהבות. במקביל, המערכת עוצרת את זרימה החשמל או הגז למערכות השונות וכך מונעת אסון.

מנדפים הם הארובות שקולטות את העשן מהבישול השגרתי ומוציאות אותו מהמטבח. המנדבים חיוניים לתפקוד של כל מטבח מקצועי או מוסדי. מערכת כיבוי האש מותקנת בתוך המנדפים וכוללת מנגנון גילוי והפעלה אוטומטית ונוזל לדיכוי השריפה. המערכת מזהה מקרי חום קיצוניים ומתיזה את הנוזל מיד.

לאור חשיבות המערכת יש להקפיד על בדיקות תקינות תקופתיות קבועות.

חברתנו מספקת שירותי התקנה ותחזוקה לדיכוי אש במנדפים.

Comments


bottom of page