top of page
ציוד כיבוי אש.jpg

בלוג

מערכות מיגון אש משולבות


נכון, זה עולה יותר כסף... אבל מציל חיים ומגן על רכוש יקר ערך. ועל זה אי אפשר לשים תווית מחיר.

מערכות מיגון אש משולבות הן האלטרנטיבה המנצחת בזירה הבינלאומית.

במקום להסתפק רק במערכת גלאי עשן ומתזים מתקינים גם חלונות עשן אוטומטיים, מערכות בידוד עשן ואש, מערכות ספרינקלרים מגוונות בהתאם לסוג הרכוש באזורים השונים של העסק ועוד.

לדוגמה, במפעל יש להתאים את מערכת הספרינקלרים לקלות הפינוי של העובדים, לסוג החומרים המאוחסנים בכל אזור (מהירות ההתלקחות, שחרור גזים רעילים וכדומה) כמו גם ליוקר הציוד. באזורים מסוימים תידרש תגובה מידית בכל התראה ובאזורים אחרים נרצה להתקין מערכת כפולה לאימות ההתראה. נרצה לבודד כל אזור כדי למנוע התפשטות לא מבוקרת של האש, נרצה להתקין מערכות כריזה משולבות וכן הלאה. כל המערכות פועלות במקביל כדי לתת למפעל הגנה מלאה מנזקי אש.

במבנים ישנים בישראל מערכת הפינוי של כוח אדם לא תוכננה נכון ויש להיערך לכך על פי תקנים מודרניים.

במרכזי קניות מתזים אוטומטיים עלולים לגרום יותר נזק בתהליך הפינוי ויש לשקול מערכות בידוד עשן מותאמות.

אני בחברת א.אסדי עבודות הנדסיות וקבלניות בע"מ בוחנים את הנדסת הבניין והמגבלות הייחודיות שלו עם כל לקוח בנפרד ומגישים את הפתרונות הנכונים לכל לקוח בנפרד.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ מותאם.

Comments


bottom of page