top of page
ציוד כיבוי אש.jpg

בלוג

ספרינקלרים – קו החזית של לוחמה באש


ספרינקלרים הם קו החזית הראשון בעת שריפה ותפקידם הוא להתחיל לפעול אוטומטית ולהתיז מים על האש במקביל לפינוי הבניין מאנשים. פעולת הספרינקלרים מקטינה ואפילו מכבה באופן מלא את האש ויכולה להציל חיים ולהגן על רכוש.

יש לזכור שכל מערכת ספרינקלרים לכיבוי אש חייבת להתאים למבנה שעליו היא מגינה. יש לתכנן את מערכת הספרינקלרים באופן שיתאים לאותו המבנה ויאפשר להגן עליו ועל חיי האנשים שבו באופן הטוב ביותר ועל פי תקן.

אל תתפשרו על מערכת שלא תוכננה והותאמה למבנה שלכם!

מערכת מותקנת ומתוחזקת היטב של ספרינקלרים נכנסת לפעולה מיד – ובמיקום הנדרש. היא מונעת את התפשטות האש לאזורים אחרים ומפחיתה במקביל את כמות העשן (רוב הפגיעות משריפה נובעות משאיפת עשן).

קיימים סוגים שונים של מערכות ספרינקלרים, חברתנו מתקינה את כולן על פי תקן בהתאם לצורכי המבנה והרכוש בו (לפרטים נוספים ראו את עמוד 'ספרינקלרים' באתר זה).

חשוב להפנים ששריפה היא אחד מהאסונות הגדולים ביותר – אובדן חיים, נזק לרכוש ולידע ארגוני, האש הורסת בדקות את מה שלקח שנים לבנות.

אין להקל ראש ולומר "לי זה לא יקרה".

מוכנות היא מילת המפתח – כי יש דברים שאי אפשר לחזות אותם אבל בהחלט אפשר להיערך לקראתם!

Commentaires


bottom of page